Fastighet

Fastighetsaktiebolaget Kajsa Och Viggo AB
Byggnaden ägs av Fastighetsaktiebolaget Kajsa Och Viggo AB.